Medieovervågning

På vegne af Dansk Forfatterforening (DFF), Danske Skønlitterære Forfattere (DSF) og AC/UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde), forestår vi en omfattende medieovervågning af forfatteres og akademiske eksperters optræden på tv. Det gør vi for at kunne bistå organisationerne med korrekt udbetaling af midler fra blandt andet Copydan Verdens TV.

 

Baggrund - og hvor kommer pengene fra?

Siden indførelsen af kabel-tv i Danmark, har kabeludbyderne, fx Stofa og YouSee, betalt vederlag til Copydan Verdens TV. De betaler for de ophavsrettigheder, som transporteres via kabler ud til de enkelte brugere/seere. Det er de forpligtet til i henhold til et EU-direktiv, som er implementeret i dansk lovgivning.

DFF og DSF har i en periode selv stået for forvaltningen af Copydan-midlerne fra AV-foreningerne, men overlod det i 2018 til FFS. Du kan læse mere her: https://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

Det er centralt at have for øje, at det ikke er penge, som fx DR betaler i honorar. Det er for selve kabel-retransmissionen (det er den term som bruges i lovgivningen), hvorfor det ikke skal ses, som at man modtager et honorar fra tv-stationen: Det er et vederlag, som knytter sig til ophavsretten til det, man siger, og den rolle man har, og som så udløser vederlag på grund af den særlige beskyttelse, der ligger i, at fx YouSee skal betale et vederlag for brugen heraf. 

Rapporteringsgrundlaget skabes ved, at vi i FFS ser tv og foretager registreringer af, hvilke forfattere og akademiske eksperter der deltager i programmerne. Vi har tre registranter ansat, som ser tv cirka 150 timer hver måned. De ser udvalgte kanaler, DR1, DR2, TV2 og TV2 News, og det er for optræden på disse kanaler, at vi udbetaler vederlag. Det betyder, at vi fx ikke udbetaler vederlag for en forfatter, der optræder på svensk tv.

Radiolytning sker i Danmark stort set ikke via kabel – det sker normalt via FM, DAB eller internet – hvorfor der ikke følger et kabelvederlag med deltagelse i radioprogrammer. Har du optrådt som forfatter i radioen vil du dog kunne modtage et vederlag. Det skyldes, at fordelingsprincipperne som er vedtaget af DSF og DFF for forfattere er anderledes end dem, som gælder for akademiske eksperter. 

 

Tidligere samarbejde med Copydan Tekst og Node

Vi har indtil vederlagsåret 2018 samarbejdet med Copydan Tekst & Node om udbetalingerne, men for vederlagsåret 2019 og frem forestår FFS selv hele dette arbejde. Vi har derfor ultimo september sendt en e-mail ud til en lang række forfattere og akademiske eksperter, og bedt dem udfylde en formular med henblik på udbetaling af vederlag. Vi vil fremadrettet løbende udsende tilsvarende e-mails til forfattere og akademiske eksperter såfremt disse optræder på tv og derfor har ret til et vederlag via os og organisationerne bag FFS.

 

Indsendelse af personlige oplysninger til FFS - hvordan gør du?

Første gang du skal logge på vores system er det vigtigt at du benytter det link der er fremsendt til dig pr. mail, da det er det link som knytter dig til vores system. Du kan derfor ikke tilgå log-in via denne hjemmeside første gang. Samtidig er det vigtigt at du bruger den e-mailadresse som du har modtaget mailen fra os til at logge ind med.

Din e-mailadresse indtaster du i det første log-in felt. I det næste felt indtaster du en kode du selv vælger. Dernæst tryk log-in. Hvis du ikke kan logge ind nu, vil det oftest være en hjælp at bede om et nyt password (glemt password) og prøv igen.

 

Hvor mange penge modtager jeg?

I løbet af året foretager vi registreringer af hvornår forfattere og akademiske eksperter optræder i tv. Når året er gået modtager vi et beløb fra DFF, DSF til forfatterne, og et beløb fra UBVA til de akademiske eksperter. Disse beløb skal så fordeles til de personer som vi har registreret. Beløbene varierer hvert år, og det samme gælder antallet af personer vi registrerer. Det betyder at de beløb vi udbetaler til de enkelte personer varierer meget fra år til år.

Til eksempel kan det nævnes at vederlaget for deltagelse som akademisk ekspert på tv i 2019 udgjorde 697,76 kr. mens samme vederlag for 2020 udgjorde 768,74 kr.

Har du for fx 2019 modtager et vederlag på 2.093,28 kr. vil du i vores system kunne se at der vil ligge tre registreringer vedrørende dig for 2019. Hver af disse registreringer udløser et vederlag på 697,76 kr. Beløbene fremgår ikke af vores system, men det samlede beløb kan aflæses i din bank. Samtidig skatteoplyser de udbetalte vederlag, og de er skattepligtige for dig som modtager. Da du som rettighedshaver samtidig kan se alle oplysninger om hvilke udsendelser du modtager vederlag for, udsender vi ikke supplerende afregningsbilag.

Udbetalingerne finder typisk sted i august og september for det forgangne år. Inden udgangen af september 2023 udbetaler vi fx vederlag for optræden på tv og radio i 2022. Vederlaget udbetales til Nemkonto og er normalt til disposition i løbet af de sidste dage i september måned.

Du kan finde mere information om ovenstående, samt de specifikke politikker for fordeling af vederlag hos de enkelte organisationer via disse links:

https://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

https://ubva.dk/udlodning-af-copydan-midler/generelt-om-ubvas-udlodning-af-copydan-penge/

 

Hvilke informationer har vi om dig?

Når du har logget ind via linket som beskrevet under punktet "Indsendelse af personlige oplysninger til FFS..." ovenfor, og oprettet din profil kan du efterfølgende tilgå systemet via dette link:

https://vederlag.forfatterselskabet.dk/login

Du skal bruge din e-mailadresse og den adgangskode du selv har lavet for at logge ind.

Her kan du se alle de oplysninger vi har om dig, og du kan redigere i dine stamoplysninger. Det er fx vigtigt at du opdaterer dine kontoforhold hvis du skifter bank.

Har du spørgsmål til ovenstående kan du altid kontakte Stig von Hielmcrone på svh@forfatterselskabet.dk eller på telefon 26 258 852.