Medieovervågning

På vegne af DFF, DsF og AC/UBVA forestår vi en omfattende medieovervågning af forfatteres og akademiske eksperters optræden på tv. Det gør vi for at kunne bistå organisationerne med korrekt udbetaling af midler fra Copydan Verdens tv.

 

Siden indførelsen af kabel-tv i Danmark, har kabeludbyderne, fx Stofa og Yousee, betalt vederlag til Copydan Verdens TV. De betaler for de ophavsrettigheder som transporteres via deres kabler ud til de enkelte brugere/seere. Det har de været forpligtet til i henhold til et EU-direktiv som er implementeret i dansk lovgivning.

De første mange år var det primært filmproducenter, instruktører, skuespillere mv. som fik andel i midlerne. Senere har andre grupper af rettighedshavere meldt sig på banen med krav om at få del i midlerne.

For nogle år siden tog UBVA dette emne op på vegne af akademiske eksperter, og argumenterede for, at de faglige bidrag som akademiske eksperter kommer med i forbindelse med tv-udsendelser, særligt nyheds- og aktualitetsudsendelser, var ophavsretligt beskyttet, hvorfor akademiske eksperter skulle have andel i kabelpengene. UBVA er et stående udvalg under AC som arbejder for akademikeres ophavsret, forskningsfrihed mv.

Efterfølgende har vi i Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) arbejdet på at skabe et præcist rapporterings- og afregningsgrundlag, hvorfor det nu for første gang for vederlagsåret 2017 er muligt at udbetale vederlag individuelt, fx til dig som akademisk ekspert. UBVA har sammen med andre organisationer, fx Dansk Forfatterforening, overladt denne opgave til FFS for at opnå stordriftsfordele.

Det er centralt at have for øje at det ikke er penge som fx DR betaler i honorar. Det er for selve kabel-retransmissionen (det er den term som bruges i lovgivningen), hvorfor det ikke skal ses som at man modtager et honorar fra tv-stationen: Det er et vederlag som knytter sig til ophavsretten til det man siger, og som så udløser vederlag på grund af den særlige beskyttelse der ligger i at fx Yousee skal betale et vederlag for brugen heraf.

Rapporteringsgrundlaget skabes ved at vi i FFS ser tv og foretager registreringer af hvilke akademiske eksperter og forfattere der deltager i programmerne. Vi har tre registranter som ser tv cirka 150 timer hver måned. De ser udvalgte kanaler, fx DR1, DR2, TV2, TV2 News m.fl. og det er for optræden på disse kanaler at vi udbetaler vederlag. Det betyder at vi fx ikke udbetaler vederlag for en akademisk ekspert der optræder på svensk tv.

Os der arbejder med kollektiv forvaltning af rettigheder arbejdet meget sammen. Det gør vi for altid at finde den billigste måde at administrere midlerne, således at så mange penge som muligt kommer ud til rettighedshaverne. Det betyder at penge der kommer ind via Copydan Verdens tv skifter hænder flere gange undervejs fra fx Yousee til rettighedshaverne. Det gør vi for at bruge den ekspertise, og de værktøjer som forskellige organisationer har, alt sammen for at være så effektive som muligt. Vi sender fx i sidste ende pengene til Copydan Tekst og Node til udbetaling, da de har den data-”motor”, som let og billigt kan sørge for at pengene når rette modtager.

For at kunne udbetale vederlaget bliver forfattere og akademiske eksperter kontaktet af Copydan Tekst og Node. Vi har brug for nogle specifikke oplysninger for at kunne udbetale vederlaget. Vi beder kun om nødvendige oplysninger. Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert, og anvendes kun med det formål at kunne udbetale vederlaget, samt at kunne kommunikere med dig i den forbindelse. Vi, og vores samarbejdspartnere, lever op til de til enhver tid gældende regler om persondatasikkerhed.

 

Har du spørgsmål til ovenstående kan du altid kontakte os på svh@forfatterselskabet.dk eller på telefon 26 258 852.

 

Du kan finde mere information om emnet hos de enkelte organisationer via disse links:

https://danskforfatterforening.dk/radio-tv/

https://ubva.dk/udlodning-af-copydan-midler/generelt-om-ubvas-udlodning-af-copydan-penge/

https://tekstognode.dk/rettighedshavere